Politica de Confidențialitate

I. Informații generale
Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale ASOCIATIEI PROFESORILOR DE LIMBA GERMANA DIN ROMANIA (denumită în continuare APLGR), cu sediul social în București, Str. Batiste, nr. 15, sector 2, înregistrată cu C.I.F.: 9414790/09.05.97, reprezentată legal prin D-nul Sorin Giurumescu – președinte, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet https://verband.ro/.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
Dacă sunteți vizitator al Site-ului https://verband.ro/, APLGR va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de plata cotizatie / contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile prelucrării
Dacă sunteți vizitator al Site-ului https://verband.ro/, APLGR prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a răspunde solicitărilor plasate prin secțiunea de plata cotizatie / contact, pentru a îmbunătăți experiența pe Site și pentru activități de marketing, în funcție de consimțământul dumneavoastră, dacă este cazul.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele
APLGR va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata necesară pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus și conform obligațiilor legale.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, APLGR poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri sau autorități publice, în conformitate cu legislația în vigoare și în limitele acesteia.

VI. Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană, respectând regulamentul GDPR.

VII. Drepturile de care beneficiați
Beneficiați de dreptul la informare, acces, rectificare, ștergere („dreptul de a fi uitat”), restricționarea prelucrării, portabilitatea datelor, opoziție și de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare, precum și dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: vorstand@deutschlehrerverband.ro.
Pentru mai multe informații privind utilizarea cookie-urilor, vă rugăm să accesați Politica privind Cookie-urile pe Site.